moraya song | गजानना गजानना पार्वतीनंदन गजानना | ghumteganesh.com

गजानना गजानना पार्वतीनंदन गजानना

Moraya song

Moraya song


गजानना गजानना पार्वतीनंदन गजानना 

गजानना गजानना पार्वतीनंदन गजानना
विघ्न विनाशक एकदंताय गौरीपुत्रा गजानना
 
देवांचा तू देव मोरया गातो तुझे गुणगान
वाट नवी चालाया दे तू शक्तीचं वरदान
तुजविण न कोणी दयाळा
माझ्या मनीची ठेवी जाण
घेऊनि वसा भक्तीचा चालू बाप्पा मोरया
बाप्पा मोरया मोरया एकदंताय मोरया
मोरया मोरया वक्रतुण्डाय मोरया
मोरया मोरया एकदंताय मोरया
मोरया मोरया वक्रतुण्डाय मोरया
गजानना गजानना पार्वतीनंदन गजानना
विघ्न विनाशक एकदंताय गौरीपुत्रा गजानना
 
तूच बुद्धिदाता, तूच पाठिराखा
तूच गणाधीशा मोरया
किती विघ्नहर्त्या तुझी सांग रूपे
तुझी किती नावे मोरया
वर शक्तिचा अन् युक्तिचा गणराया देई आम्हाला
या घोर तमी लावुनी दिवा तोडा हो भवपाशाला
बळ सत्कर्मी दे आता तू बाप्पा मोरया
बाप्पा मोरया मोरया एकदंताय मोरया
मोरया मोरया वक्रतुण्डाय मोरया
मोरया मोरया एकदंताय मोरया
मोरया मोरया वक्रतुण्डाय मोरया
गजानना गजानना पार्वतीनंदन गजानना
विघ्न विनाशक एकदंताय गौरीपुत्रा गजानना

«« आरती «« गणेश पूजन सामग्री गणपति उपनिषद »»


|| भगवान राम ||

|| भगवान शिव ||

|| माँ दुर्गा ||

|| श्री हनुमान ||

|| नवग्रह मंत्र ||

|| नवग्रह कवच ||

|| टोटके ||

|| Ganesh ||


|| भगवान शनि देव ||

|| राशिफल 2019 ||

|| आरती ||

|| भगवान के सात दिन ||
|| Seven days of God ||