Kali Chalisa

Kali Chalisa

Kali Chalisa

~ Doha ~~

Jay kali jagadamb jay,
Harani ogh agh punj.

Waas karahu nij daas ke,
Nishadin hriday nikunj..

Jayati kapali kalika,
Kankali sukh daani.

Kripa karahu varadaayinee,
Nij sevak anumaani..

~~ Chaupai ~~

Jay jay jay kali kapali .
Jay kapalini, jayati karali..

Shankar priya, aparna, amba .
Jay kapardinee, jay jagadamba..

Aarya, hala, ambika, maaya .
Kaatyaayanee uma jagajaaya..

Girija gauree durga chandee .

Dakshanayini shambhavi prachandi..

Parwati mangala bhawani .
Vishvakarini satee mridani..

Sarvamangala shail nandini .
Hemavati tum jagat vandini..

Brahmacharini kalaratri jay .
Maharatri jay moharatri jay..

Tum trimoorti rohini kalika .
Kooshmanda kartiki chandika..

Taara bhuvaneshwari ananya .

Tumheen chhinnamasta shuchidhanya..

Dhoomavati shodashi mata .
Bagala matangi vikhyaata..

Tum bhairavi matu tum kamala .
Raktadantika keerati amala..

Shakambhari kaushiki bhima .
Mahatama ag jag ki seema..

Chandraghantika tum sawitri .
Brahmawadini maa gayatri..

Rudrani tum krsihn pingala .
Agnijwaala tum sarwamangala..

Meghaswana tapaswini yogini .
Sahastrakshi tum agajag bhogini..

Jalodari saraswati dakini .
Tridasheshwari ajey lakini..

Pushti tushti dhrti smrti shiv duti.
Kamakshi lajja aahuti..

Mahodari kamakshi harini.
Vinayaki shruti maha shakini..

Aja karmamohi brahmani .
Dhatri warahi sharwani..

Skand matu tum singh wahini.
Matu subhadra rahahu dahini..

Naam roop gun amit tumhare.
Shesh sharada baranat hare..

Tanu chhavi shyamawarn tav mata.
Naam kalika jag vikhyata..

Ashtadash tab bhuja manohar.
Tinamahan astra wirajat sundar..

Shankh chakra aroo gada suhawan.
Parigh bhushandi ghanta pawan..

Shool bajra dhanubaan uthaye.
Nishichar kul sab maari giraye..

Shumbh nishumbh daitya sanhare .
Raktabeej ke praan nikare..

Chaunsath yogini nachat sanga .
Madyapaan keenhaiu ran ganga..

Kati kinkini madhur nupur dhuni.
Daityawansh kaampat jehi suni-suni..

Kar khappar trishool bhayakari .
Ahai sada santan sukhakari..

Shaw aaroodh nrity tum saaja .
Bajat mridang bheri ke baaja..

Rakt paan aridal ko keenha.
Praan tajeu jo tumhin na cheenha..

Lapalapati jivha tav mata .

Bhaktan sukh dushtan dukh daata..

Lasat bhaal sendur ko teeko .

Bikhare kesh roop ati neeko..

Mundamaal gal atishay sohat .
Bhujaamal kinkan manamohan..

Pralay nrity tum karahu bhawani.
Jagadamba kahi ved bakhani..

Tum mashaan wasini karala.
Bhajat karat kaatahu bhavajala..

Baawan shakti pith taw sundar .
Jahan birajat vividh roop dhar..

Vindhawasini kahun badayi .
Kahan kalika roop suhayi..

Shakambhari bani kahan jwala .
Mahishasur mardini karala..

Kamakhya taw nam manohar .
Pujawahin manokamana drutatar..

Chand mund wadh chhin maha kareu.
Devan ke ur aanand bhareu..

Sarv wyapini tum maa tara .
Aridal dalan lehu awatara..

Khalabal machat sunat hunkari .
Agajag wyapak deh tumhari..

Tum wirat rupa gunakhani .
Vishw swaroopa tum maharani..

Utpatti sthiti lay tumhare karan .
Karahu daas ke dosh nivaran ..

Maa ur waas karahu tum amba .
Sada deen jan ki awalamba..

Tumharo dhyan dharai jo koyi .
Ta kahan bhiti katahun nahin hoyi..

Vishwarup tum aadi bhavani .
Mahima ved puraan bakhani..

Ati apar taw nam prabhava .
Japat na rahan ranch dukh dawa..

Mahakalika jay kalyani.
Jayati sada sewak sukhadani..

Tum anant audary vibhooshan .
Kijiye kripa kshamiye sab dushan..

Daas jaani nij daya dikhavahu .
Sut anumaanit sahit apanawahu..

Janani tum sewak prati pali .
Karahu kripa sab vidhi maa kali..

Path karai chalisa joyi .
Tapar kripa tumhari hoyi..

~~ Doha ~~

Jay Tara, Jay Dakshina, Kalawati sukhmul .

Sharnagat bhakt hai, rahahu sada anukul ..

Kali Chalisa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
INR Indian rupee