गणेश पूजन मंत्र

Ganesh puja mantra


|| गणेश पूजन मंत्र ||

ganesh puja mantra

ganesh puja mantra

|| गणेश पूजन मंत्र ||

ऊँ गं गणपतये नमः ||

|| गणेश गायत्री मंत्र ||

ॐ एकदंताय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दंती प्रचोदयात् ||

ॐ ग्लौम गौरी पुत्र, वक्रतुंड, गणपति गुरू गणेश |

ग्लौम गणपति, ऋद्धि पति, सिद्धि पति करों दूर क्लेश ||

|| गणेश कुबेर मंत्र ||

ॐ नमो गणपतये कुबेर येकद्रिको फट् स्वाहा |

Ganesh श्री गणेश चालीसा