दुर्गे दुर्गट भारी तुजविण संसारी।

Durge durgat bhari tujvin sansari

durge durgat bhari aarti

दुर्गे दुर्घट भारी तुजविण संसारी ।

अनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारी ॥

वारी वारी जन्ममरणांतें वारी ।

हारी पडलो आता संकट निवारी ॥ 1 ॥

जय देवी जय देवी महिषासुरमर्दिनी ।

सुरवरईश्वरवरदे तारक संजीवनी ॥ धृ ॥

त्रिभुवनभुवनी पाहता तुजऐसी नाही ।

चारी श्रमले परंतु न बोलवे कांही ॥

साही विवाद करिता पडिले प्रवाही ।

ते तूं भक्तांलागी पावसि लवलाही॥ जय देवी…

प्रसन्नवदने प्रसन्न होसी निजदासा ।

क्लेशांपासुनि सोडवी तोडी भवपाशा ॥

अंबे तुजवांचून कोण पुरविल आशा  ।

नरहरि तल्लीन झाला पदपंकजलेशा॥ जय देवी…

durge durghat bhari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
INR Indian rupee