shree hanuman chalisa

shree hanuman chalisa

-: दोहा :- श्रीगुरु चरन सरोज रज, निजमनु मुकुरु सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार बल बुधि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस बिकार ReadMore »