बोलो जय जय गणेश बोलो जय जय गणेश

Bolo jai jai ganesh bolo jai jai ganesh

बोलो जय जय गणेश बोलो जय जय गणेश,
हो जांदा है जनम सुखला मिट जन्दे कलेश,

गोरा माँ दा एह लाडला शिव जी दा वरदान,
हर कम तो पहला एहनु पूजे हर इंसान,
एहदे उते फूल बरसोंदे ब्रह्मा विष्णु गणेश,
बोलो जय जय गणेश बोलो जय जय गणेश,

सच्चे मन दे नाल हमेशा जो भी करदा याद,
कदे न खाली मोड़े उसदी पूरी करे फर्याद,
माता पिता दी सेवा करिये सब न दें सन्देश,
बोलो जय-जय गणेश बोलो जय जय गणेश,

Bolo jai jai ganesh bolo jai jai ganesh
Bolo jai jai ganesh bolo jai jai ganesh

मणि है करदा आरती पूरी श्रद्धा नाल,
गुण गाउँदा न थक दा योगी कहंदा काको वाल,
करलो अपना जनम सुखाला एहो है उदेश,
बोलो जय-जय गणेश बोलो जय जय गणेश,