Ashtakam : Shri Shiva Ashtakam

Ashtakam
Ashtakam

Ashtakam

Prabhum Prananatham Vibhum Vishvanatham,
Jagannathanatham Sadanandabhajam
Bhavadbhavya Bhuteshvaram Bhutanatham,
Shivam Shankaram Shambhumishanamide 1

Gale Rundamalam Tanau Sarpajalam,
Mahakalakalam Ganeshadhipalam
Jatajutabhangottarangairvishalam Shivam,
Shankaram Shambhumishanamide 2

Mudamakaram Mandanam Mandayantam,
Mahamandala Bhasmabhushhadharamtam
Anadihyaparam Mahamohaharam,
Shivam Shankaram Shambhumishanamide 3

Vatadho Nivasam Mahattattahasam,
Mahapapanasham Sadasuprakasham
Girisham Ganesham Suresham Mahesham,
Shivamshankaram Shambhumishanamide 4

Girindratmajasangrahitardhadeham

Girau Sansthitam Sarvada Sannageham
Parabrahma Brahmadibhirvandhyamanam,
Shivam Shankaram Shambhumishanamide 5

Kapalam Trishulam Karabhyam Dadhanam,

Padambhojanamraya Kamam Dadanam
Balivardayanam Suranam Pradhanam,

Shivam Shankaram Shambhumishanamide 6

Sharachchandragatram Gunananda Patram,

Trinetram Pavitram Dhaneshasya Mitram
Aparnakalatram Charitram Vichitram,

Shivam Shankaram Shambhumishanamide 7

Haramsarpaharam Chitabhuviharam,

Bhavamvedasaram Sadanirvikaram
Smashaanevadantam Manojamdahantam,

Shivamshankaram Shambhumishanamide 8

Stavam Yah Prabhate Narah Shulapane,

Patheth Stotraratnam Vhaprapyaratnam
Sputram Sudhyanam Sumitram Kalatram,

Vichitrai Samaradya Moksham Prayati 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
INR Indian rupee