श्री शिव पंचाक्षरस्तोत्रम् | Shiva Panchakshara Stotram | Ganesh

श्री शिव पंचाक्षरस्तोत्रम् | Shiva Panchakshara Stotram


श्री शिव पंचाक्षरस्तोत्रम् | Shiva Panchakshara Stotram

– श्री शिव पंचाक्षरस्तोत्रम् –

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय।
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नम: शिवाय॥1॥

मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय, नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय।
मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय, तस्मै मकाराय नम: शिवाय॥2॥

शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय।
श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय, तस्मै शिकाराय नम: शिवाय॥3॥

वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय।
चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय, तस्मै वकाराय नम: शिवाय॥4॥

यक्षस्वरूपाय जटाधराय, पिनाकहस्ताय सनातनाय।
दिव्याय देवाय दिगम्बराय, तस्मै यकाराय नम: शिवाय॥5॥

पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं य: पठेच्छिवसन्निधौ।
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते॥6॥|| भगवान राम ||

|| भगवान शिव ||

|| माँ दुर्गा ||

|| श्री हनुमान ||

|| नवग्रह मंत्र ||

|| नवग्रह कवच ||

|| टोटके ||

|| Ganesh ||


|| भगवान शनि देव ||

|| राशिफल 2019 ||

|| आरती ||

|| भगवान के सात दिन ||
|| Seven days of God ||