गणपति महाराज जी मेरे गणपति

गणपति महाराज जी मेरे गणपति

गणपति महाराज जी मेरे गणपति,
मेरे पुराण करियो काज जी,
मेरे गणपति,

माँ गोरा दा राज दुलारा शिव शंकर दी आँख दा तारा,
गणपति महाराज जी मेरे गणपति,

मूसे दी कर सवारिया लडुवन मेवा भोग लगाओ,
औ गरीब नवाज जी,
गणपति महाराज जी मेरे गणपति,

जीवन अरजा करदा है मेरी सुनियो श्री गणेश जी,
चरण दे नाल ला लो देवा काटो शगन कलेश जी,
रखना मोरी लाज जी,
गणपति महाराज जी मेरे गणपति,

Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts